Brandweer Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v)

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting

 

Brandweer Diepenveen

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1999 zijn de gemeenten Deventer en Diepenveen bij elkaar gevoegd. De brandweerkorpsen van deze gemeenten zijn onder gebracht in de sector Brandweer & Hulpverlening van de gemeente Deventer.
Brandweer Deventer bestaat uit de korpsen Deventer en Diepenveen en een aantal diensten, zoals preventie, technische dienst en een bedrijfsbureau met in totaal zo’n 110 medewerkers.

Het korps van Deventer bestaat enerzijds uit beroepspersoneel in een 24-uurs bezetting op de kazerne aan de Schonevaardersstraat en anderzijds uit vrijwilligers. Het korps van Diepenveen met de kazerne aan de Oranjelaan bestaat alleen uit vrijwilligers. Wel draait een aantal beroepsmensen daar als vrijwilliger mee.

In regionaal verband behoorde Brandweer Deventer tot de regio Noord- en Oost-Gelderland, welke door een fusie is ontstaan uit de regio’s Stedendriehoek, de Achterhoek en Noordwest-Veluwe. Door de politiek bepaald is Deventer operationeel per 3 juli 2006 overgegaan naar de regio IJssel - Vecht en is dan meer gericht op Overijssel en Zwolle. Wel blijft Deventer samenwerken met de regio Noord- en Oost-Gelderland.

Brandweer Diepenveen heeft de beschikking over een tankautospuit - de 743 - en een manschappen/materieelwagen - de 703 - met een motorpompaanhanger.
Daarnaast kan het korps een beroep doen op het materieel van Deventer en de regio. Daar staan ondermeer drie tankautospuiten, een hoogwerker, een waterongevallenvoertuig, twee haakarmbakvoertuigen, een grootvermogen motorpomp en verschillende haakarmbakken met speciaal gereedschap dat gebruikt wordt bij verkeersongevallen, rampen en incidenten met gevaarlijke stoffen.

Click om naar begin te gaan

Klik voor vergroting

Wie zijn die vrijwilligers?

Vrijwilligers bij de brandweer zijn werkzaam in diverse beroepsgroepen en opleidingsniveaus en komen voort uit alle lagen van de bevolking. Het zijn mensen die zich betrokken voelen bij hun woon- en werkomgeving en zich daarvoor willen inzetten. Zij willen werken onder niet-alledaagse omstandigheden en hulp verlenen aan mens en dier.

Click om naar begin te gaan

Wie zoeken wij?

Wij zoeken mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die willen werken in een team dat altijd paraat staat om de helpende hand te bieden. Bij voorkeur ben je niet ouder dan 40 jaar. Als vrijwilliger moet je van een uitdaging houden. Iedere oproep is weer spannend. Je weet nooit wat je aantreft. Je treedt op bij brand, verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade en wateroverlast.
Hiervoor biedt de brandweer natuurlijk goede opleidingen en oefeningen. Je beschikt over een goede lichamelijke en geestelijke conditie. Je kunt improviseren en je beschikt over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt vrijwilliger in actieve dienst blijven tot de leeftijd van 55 jaar.

klik voor vergroting

Click om naar begin te gaan

Hoe vrijwillig is de brandweer?

De kwaliteit van de diensten die de brandweer verleent, is sterk afhankelijk van de paraatheid van de organisatie. Met het oog op de openbare veiligheid is de opkomsttijd van de brandweer aan genormeerde tijdslimieten gebonden. Simpeler gezegd: de brandweer moet op tijd op de plaats van een incident zijn. De woon- en werkafstand van vrijwillig personeel tot de brandweerkazerne moet daarom beperkt blijven. Voor Diepenveen houdt dit globaal in, dat je woont en/of werkt in het gebied tussen de IJssel, de Randerstraat, de Boxbergerweg en de Laan van Borgele. Werken als vrijwilliger voor de brandweer betekent, dat je in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week oproepbaar en beschikbaar bent. In Diepenveen hebben we met name behoefte aan mannen of vrouwen die overdag op werkdagen beschikbaar zijn, maar dit is geen harde eis.
Naast de wekelijkse oefenavond (in de zomermaanden om de week) ben je verplicht de opleiding brandwacht te volgen (1 jaar) en brandwacht 1e klas (1 jaar). Vrijwel alle brandweermensen volgen ook de opleiding hoofdbrandwacht (1 jaar).
De meeste vrijwilligers hebben een vaste, fulltime baan of zijn ondernemer. Het is daarom belangrijk, dat jij zelf, je partner én je directe omgeving voor honderd procent achter je keuze staan. Ook je werkgever moet op de hoogte zijn en je toestemming willen geven om direct uit te rukken tijdens werktijd. Je werkgever heeft ook voordeel van jou als vrijwilliger. Bedrijven zijn verplicht bedrijfshulpverleners op te leiden. Als je brandwacht bent, is een cursus bedrijfshulpverlener overbodig.
Het korps Diepenveen wordt gemiddeld 80 tot 100 keer per jaar gealarmeerd. Soms gebeurt er weken niets, soms ruk je drie keer per dag uit. Vaak betreft het incidenten die binnen het uur zijn verholpen. Soms word je echter ook uren achtereen ingezet.

Click om naar begin te gaan

klik voor vergroting

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

Iedere brandweerman- of vrouw volgt de basisopleiding brandwacht en daarna de vervolgopleiding 1e klas. Dit alles op kosten van de brandweer. Ook voor de benodigde cursustijd ontvang je een vergoeding. De brandweeropleidingen zijn in heel Nederland gelijk en worden afgesloten met een Rijksexamen. Er is dus geen onderscheid tussen vrijwillig- en beroepspersoneel voor wat betreft opleidingen. Een specifieke vooropleiding heb je niet nodig. Technisch inzicht komt wel van pas.
Wij bieden een gratis conditietraining aan onder vakkundige begeleiding.
De brandweer biedt een financiële vergoedingsregeling. Daarnaast is het brandweerpersoneel bij de gemeente verzekerd tegen schade en letsel die het gevolg zijn van ongevallen tijdens de dienstuitoefening. Rechten en plichten van vrijwillig personeel zijn vastgelegd in de Rechtspositieregeling vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer.


Het korps Diepenveen is van oudsher een hechte groep mensen, waarvoor de brandweer meer is dan het brandweerwerk alleen. Het korps heeft een eigen personeelsvereniging, die regelmatig activiteiten organiseert, zoals een excursie, een familiedag, een nieuwjaarsreceptie en een gezellige avond. Zelfs de wekelijkse oefenavond ervaren de brandweermensen als een verenigingsavond. Ook is er een personeelsvereniging voor de hele brandweer Deventer met een aantal activiteiten, waaronder de jaarlijkse feestavond.

Click om naar begin te gaan

Interesse?

Heb je na het lezen van deze pagina interesse om bij de vrijwillige brandweer van Diepenveen te komen? Bel, fax of e-mail naar het onderstaande adres.
Je kunt ook contact opnemen met de postcommandant van Diepenveen, Jeroen Altorf tel. 0570 85 53 83 of Hans Tiebot tel. 0570 59 12 18, e-mail h.tiebot@diepenveen-dorp.nl.

Ons adres:

Brandweer Deventer
Schonevaardersstraat 5
7418 CC Deventer
Tel. 0570 69 38 91
Fax 0570 62 85 16
Website: www.brandweerdeventer.nl

De vrijwillige brandweer Diepenveen doet meer dan
branden blussen:

· Redden van mensen en dieren
· Hulpverlenen bij verkeersongevallen
· Hulpverlenen bij stormschade
· Hulpverlenen bij wateroverlast
· Hulpverlenen bij rampen
· Hulpverlenen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen
· Assistentie verlenen aan politie en ambulancedienst

Click om naar begin te gaan